พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

“พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก” พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกประดิษฐานอยู่เบื้องซ้ายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวังเป็นพระพุทธ


รูปยืนแบบสมภังค์ สูง ๖ ศอก หล่อด้วยสัมฤทธิ์เป็นแกนในแล้วหุ้มทองคำหนัก ๖๓ ชั่ง ๑๔ ตำลึง ทรงเครื่องต้นจักรพรรดิราชาธิราช พระพุทธรูปมีพระพักตร์เป็นรูปวงรี พระขนงโก่ง

พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์เรียว แย้มสรวล และพระกรรณค่อนข้างยาว มีอุณาโลมบนพระนลาฏ ทรงชฎามงกุฎ ประกอบด้วยกรรเจียกจร พระพุทธรูปแสดงปาง

ห้ามสมุทรหรืออภัยมุทราด้วยพระหัตถ์ทั้งสองข้างยกขึ้นเสมอพระอุระตั้งฝ่าพระหัตถ์ยื่นออกไปข้างหน้า นิ้วพระหัตถ์ยาวเสมอกันทั้งสี่นิ้ว องค์พระพุทธรูปครองอุตราสงค์ห่มเฉียง เปิดพระอังสาขวา มีชายอุตราสงค์ซ้อนทบพาดเหนือพระอังสาช้ายปลายจรดพระนาภี เครื่องแต่งพระองค์ ประกอบด้วยกรองศอ

อีกทั้งช่อดอกไม้ประดับด้านหน้าพระศอ สังวาลเฉวียง พระอังสาทั้งสองข้างประดับด้วยทับทรวงบริเวณกึ่งกลางพระอุระ ทรงพาหุรัด ทองกร พระธำมรงค์ทุกนิ้วพระหัตถ์ ทรงสายรัดพระองค์ซึ่งมีปั้นเหน่งรูปดอกไม้แปดเหลี่ยมประดับเบื้องหน้า

ด้านล่างของปั่นเหน่งมีสุวรรณกระถอบห้อยอยู่เบื้องหน้าของเจียระบาด และอันตรวาสก กับทั้งมีชายไหว ชายแครงเป็นลายกนกใบเทศซ้อนกันสามชั้น ทรงทองพระบาทและฉลองพระบาทเชิงงอน พระพุทธรูปประทับยืนบนปัทมาสน์ประดับด้วยกลีบบัวและเกสรเหนือฐานแข้งสิงห์จำหลักลายมีสิงห์แบก ครุฑแบกและเทวดาแบก ลดหลั่นกันตามลำดับ


.
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระพุทธรูปพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึ้น โดยโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทเวศร์วัชรินทร์ ทรงกำกับการสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๓๘๕ – ๒๓๘๖พระพุทธปฏิมาองค์นี้สูงจากฐานถึงยอดมงกกุฎ ๓ เมตร กางกั้นด้วยสัปตปฎลสุวรรณฉัตรคันดาน

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

 

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3NPC3rQ