ปฏิทินเดือนตุลาคม

เนื่องในวันที่ ๑๓ ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ หากย้อนไปเมื่อ ๓ ปีที่แล้ว เป็นวันที่คนไทยทั่วทั้งแผ่นดินร่ำไห้ เมื่อได้รับข่าวว่า ในหลวงสวรรคต

ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.๒๔๕๓ และ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่มีวัน เดือน ปี บังเอิญตรงกันพอดี นับเป็นเดือนแห่งการสูญเสียกษัตริย์สองพระองค์ผู้ยิ่งใหญ่ อันเป็นที่เคารพรักสูงสุดของชาวไทยทุกคน เชื่อว่า คงเป็นเพราะสวรรค์เตรียมกำหนดการบางอย่างเอาไว้แล้ว เพื่อรับเทวดากลับสู่สรวง

วันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

ได้ประกาศให้วันที่ ๒๓ ตุลาคม ซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวันที่ระลึกสำคัญของชาติเรียกว่า วันปิยมหาราช และกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ

นอกจากนี้ ในคืนวันที่ ๑๓ ตุลาคม ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ยังมีปรากฏการณ์อัศจรรย์ที่บังเอิญเหมือนกันอย่าง หมอกธุมเกตุ ที่เกิดขึ้นเหมือนกันกับวันที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จสวรรคต อีกด้วย

ปฏิทินเดือนตุลาคม

 

ปฏิทินเดือนตุลาคม

ปฏิทินเดือนตุลาคม

ปฏิทินเดือนตุลาคม

 

ปฏิทินเดือนตุลาคม

ปฏิทินเดือนตุลาคม

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3zVqfjB