โครงการพัชรธรรม

โครงการพัชรธรรม ภายใต้โครงการกำลังใจ ในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลากว่า 10 ปี

มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้ต้องขังชายและหญิงในเรือนจำ/ทัณฑสถานต่าง ๆ รวมทั้งเด็กที่ติดผู้ต้องขัง ด้วยพระองค์ทรงทราบถึงปัญหา ของผู้ต้องขังที่มาจากเรื่องความอ่อนไหวของจิตใจ

 

จึงได้ประทานให้มีการดำเนินกิจกรรมที่จะสร้างความเข้มแข็งภายในจิตใจ โดยได้นมัสการให้พระอาจารย์อารยวังโส เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ.ลำพูน

ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัชรธรรม โดยทรงเห็นว่าธรรมะจะช่วยพัฒนาจิตใจผู้ที่กระทำผิดได้อย่างตรงจุด ช่วยสร้างความเข้มแข็งและความมีสติ รู้จักผิด

รู้จักชอบมากขึ้น และได้แพร่กระจายความเข้มแข็งและการยั้งคิดไปยังผู้ต้องขัง ในเรือนจำเพิ่มมากขึ้น มีการขยายเครือข่ายโครงการพัชรธรรมไปในเรือนจำกลางแล้วจำนวนหลายแห่ง

โครงการพัชรธรรม

โครงการพัชรธรรม

โครงการพัชรธรรม

โครงการพัชรธรรม

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3zThG94