เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงสนทนาธรรมกับ สมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ 9 เมษายน เพจเฟซบุ๊กสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โพสต์ว่า วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมกับเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นการส่วนพระองค์

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงนำเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ไปทรงสักการะและทอดพระเนตรพระพุทธรูปหลวงพ่อนาค ภายในพระเจดีย์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

และทรงสักการะพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่ 11 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

และเจ้าอาวาสวัดราชบพิธ ยุคที่ 2 ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในซุ้มคูหาพระเจดีย์ด้วย