ความสนิทของ ในหลวง ร.8 – ในหลวง ร.9

เรื่องราวบทความจากหนังสือ เจ้านายเล็ก ๆ – ยุวกษัตริย์ บอกเล่าถึงความสนิทสนม ของในหลวง ร.8และในหลวง ร.9 ที่อ่านแล้วต้องอมยิ้ม…บางช่วงบางตอนในบทความนี้ กล่าวถึงสมัยเมื่อครั้งทุกพระองค์ยังทรงพระเยาว์ ในหลวง ร.8 ทรงชอบล้อในหลวง ร.9 ว่า

“จมูกเล็กหัก จมักเล็กหก จมกเล็กหุก ฮู ๆๆ” ซึ่งทำให้ในหลวง ร.9 ทรงกริ้ว และนำเรื่องนี้ไปทูลสมเด็จย่า จนสมเด็จย่าบอกว่า”ให้หาอะไรไปล้อบ้างซิ เช่นที่นิ้วก้อยพระองค์ชาย ทรงมีร่องที่ปลายนิ้วข้างหนึ่งซึ่งทำให้ดูเหมือนมีติ่งอยู่”แต่เมื่อในหลวง ร.9 เอาไปล้อ ในหลวง ร.8 กลับไม่ทรงกริ้วแต่อย่างใด

“เมื่อไปถึงสวิตเซอร์แลนด์ใหม่ ๆ เราจะพูดภาษาไทยด้วยกัน เมื่อพูดภาษาฝรั่งเศสได้คล่องแล้ว พี่น้องทั้งสามคนจะพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยกัน แต่จะพูดภาษาไทยกับแม่เสมอไป เมื่อข้าพเจ้าไปกราบทูลสัมภาษณ์พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2530

ทรงเล่าขึ้นมาเองว่า คงเป็นเมื่อไปถึงโลซานน์ใหม่ ๆ พระองค์ชายชอบล้อว่า “จมูกเล็กหัก จมักเล็กหก จมกเล็กหุก ฮูๆๆ” ทรงเล่าว่า “รำคาญและโกรธ” จึงไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็แนะนำให้หาอะไรไปล้อบ้างซิ

เช่นที่นิ้วก้อยพระองค์ชาย ทรงมีร่องที่ปลายนิ้วข้างหนึ่งซึ่งทำให้ดูเหมือนมีติ่งอยู่ ไม่มีใครจำได้ว่าเป็นมาแต่กำเนิดหรือมาเป็นเอาภายหลัง พระองค์เล็กพยายามเอาเรื่องนี้ไปล้อ


แต่พระองค์ชายไม่รู้สึกกระทบกระเทือนแต่อย่างไรเลย”

ความสนิทของ ในหลวง ร.8 – ในหลวง ร.9

 

ความสนิทของ ในหลวง ร.8 – ในหลวง ร.9

 

ความสนิทของ ในหลวง ร.8 – ในหลวง ร.9

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3OcgulK