ฉลองพระองค์ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

เฟ๊ซบุ้ค กรกฎ มโนรัตน์ เปิดเผย พระฉายาลักษณ์และเครื่องฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งหาชมได้ยากยิ่ง ทรงพระสิริโฉม สง่างาม เป็นอย่างยิ่ง

 

ฉลองพระองค์

 

ฉลองพระองค์ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

ฉลองพระองค์

 

ฉลองพระองค์

 

ฉลองพระองค์

 

ฉลองพระองค์

 

ฉลองพระองค์

 

ฉลองพระองค์

 

ฉลองพระองค์

ฉลองพระองค์ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

ฉลองพระองค์ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

ฉลองพระองค์ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

ฉลองพระองค์ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

 

ฉลองพระองค์ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

 

ฉลองพระองค์ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

 

ฉลองพระองค์ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

 

ฉลองพระองค์ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

 

ฉลองพระองค์ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

 

ฉลองพระองค์ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

 

ฉลองพระองค์ ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ

 

 

 

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3QtayGl