รอยยิ้มของพ่อ

รวมภาพ รอยยิ้มของพ่อ ภาพแห่งแผ่นดินไทย

พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งล้วนแต่เป็นภาพหาดูได้ยาก เป็นภาพที่ได้สะสมไว้ ซึ่งทุกภาพนั้น คือ

ภาพแห่งแผ่นดิน โดยตั้งชื่ออัลบั้มว่า “รอยยิ้มของในหลวง ภาพที่ดูแล้วมีแต่ความสุข” วันนี่เราเอามาให้ชมเเค่บางส่วนเท่านั้น

รอยยิ้มของพ่อ ภาพแห่งแผ่นดินไทย

รอยยิ้มของพ่อ ภาพแห่งแผ่นดินไทย

รอยยิ้มของพ่อ ภาพแห่งแผ่นดินไทย

รอยยิ้มของพ่อ ภาพแห่งแผ่นดินไทย

รอยยิ้มของพ่อ ภาพแห่งแผ่นดินไทย

ที่มาจาก เพจ Thailand image