คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2565

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 ความว่า

“พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบ จะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจา ประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดิน”

ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ครม.มีมติเห็นชอบข้อเสนอจากกระทรวงวัฒนธรรมในการกำหนดให้ วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันผ้าไทยแห่งชาติ” National Thai Textile Day

เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565

 

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2565

 

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2565

 

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2565

 

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2565

 

คำขวัญวันแม่แห่งชาติ 2565

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/3N5yqg9