ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก

เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๕๕ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก

และทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ กัณฑ์หิมพานต์ ณ วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่มาจาก กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม