สแกนหน้า เราชนะ ไม่ผ่าน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความน่ า ว ง ส า รและน่าเห็นใจมากๆ กับเรื่องราวของคุณลุงท่านหนึ่งมีชีวิตครอบครัวย ากจนไม่ได้สุขสบายเหมือนคนอื่นๆ อย่ างลงทะเบียนโครงการเราชนะแบบคนอื่นๆเขา แต่ก็สแกนหน้าไม่ผ่านสักที น่าเห็นใจคุณลุงมากจริงๆ ถ้าใครเคยเห็นและรู้รู้จักคุณลุง เขาช่วยเหลือคุณลุงได้เลย เล็กๆน้อยๆก็ยังดี

เป็นอีกหนึ่งความเ ดื อ ด ร้ อ นของประชาชนที่เข้าโครงการ เราชนะ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งประชากรกลุ่มเปราะบาง ด้วยความ พิ ก า ร และไม่สามารถหาเลี้ยงชีวิตได้ต ามปกติ ทำให้ต้องอาศัยเงินสวัสดิการจากรัฐ เพื่อป ร ะ ทั งชีวิต โดยเคสนี้ได้รับการแชร์จากเพจ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ เพื่อขอความช่วยเหลือให้กับคุณลุง ที่ป่ ว ยด้วยโ ร ค เ ท้ า แ ส น ป ม และขอเงินจากเราชนะ แต่ไม่สามารถสแกนหน้าได้ผ่าน

โดยก็ได้มีการโพสต์ระบุข้อความไว้ด้วยว่า “เข้าโครงการไทยชนะ แต่ สแกนหน้าไม่ผ่าน” สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้ผมได้เข้าไปเยี่ยมลุง ตุ่ม หรือ นาย นิมิตร ศ า ส ต ริ น อายุ 67 ปี ลุงเป็นโ ร ค เ ท้ า แ ส น ป มมาตั้งแต่กำเนิด ลุงตุ่มก็ใช้ชีวิตแบบนี้เรื่อยมา หาเช้ากินค่ำ รับจ้างทั่วไป ไม่มีครอบครัว พ่อแม่เ สี ย ห ม ดแล้ว อยู่ตัวคนเดียว อาศัยวัดปากน้ำภ า ษีเจริญนอนบ้างกินข้าวบ้างบางวันถ้าไม่มีเงิน

เมื่อ 3 ปีที่แล้วก็ไปรับพวงกุญแจมาขาย ก็พอได้ค่าข้าวค่าย าบ้าง แต่มาเกิดโ ค วิ ดลุงตุ่มก็ไม่ได้ขายอะไรเลย ร่างกายก็ไม่ไหว ต าก็มองไม่ค่อยเห็น น้องสาวของลุงเห็นแล้วก็สงสารจึงเอาลุงมาดูแลเพื่อจะได้มีข้าวกินมีที่นอนมีที่อาบน้ำ ดูแลกันมาเกือบ 2 ปี น้องสาวมีอาชีพขายอาหารต ามสั่ง

เมื่อก่อนก็อยู่ได้แต่เดี๋ยวนี้แ ย่เพราะโ ค วิ ด ส ามีก็ป่ ว ยต้องฟ อ ก ไ ตวันเว้นวัน เมื่อก่อนส ามีก็ขับแท๊กซี่ แต่ตอนนี้ไม่ไหว ทำให้น้องสาวลุงโพสต์ขอความช่วยเหลือมาที่ผม เพราะคราวนี้ต้องดูแลคนป่ ว ยถึงสองคน เงินก็ไม่มีอาศัยขายอาหารอย่ างเดียวไม่ไหว พอมีโครงการไทยชนะ ก็ให้ลุงตุ่มไปเข้าโครงการ ทุกอย่ างผ่านหมดแต่สแกนหน้าไม่ผ่าน เพราะหน้าผิ ดรูปไปมาก ไปสแกนมา 2-3 หนแล้ว ใครก็ได้ช่วยลุงตุ่มด้วยนะครับให้แกเถอะแ กลำ บ า กจริงๆ ลุงตุ่มมีเงินเดือนละ 1,400 บาท เงินคนช ร า 600 บาท เงินคน พิ ก า ร 800 บาท ตอนนี้น้องสาวลุงเองก็ไม่มีเพราะส ามีต้องฟ อ กไ ตวันเว้นวัน..

ด้วยความสงสารและเข้าใจชีวิตของทุกชีวิตที่ต้องดิ้นรนหนีความย ากลำบากและความอดอย าก ผมได้มอบเงินช่วยเหลือลุง 20,000 บาท เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงได้ต่อสู้กับชีวิตต่อไป
ถ้าเพื่อนๆต้องการช่วยเหลือลุงก็โอนเข้า บัญชี ลุงได้เลยครับ มีน้องสาวดูแลอยู่ครับ ชื่อ บัญชี นาย นิมิตร ศาสตริน ธนาคาร กรุงไทย เลขที่ บัญชี 0 1 6 0 2 1 7 4 7 4 ออมทรัพย์ ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการไทยชนะช่วยลุงด้วยนะครับ กราบขอบคุณมากๆครับ”

ข้อความโพสต์ดังกล่าว

โพสต์ของเพจ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์

ล่าสุดคุณ บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ เทวดาเดินดินของทุกคน ได้เข้าช่วยเหลือแล้วค่ะ

น่าสงสารคุณลุงมาก

โครงเราชนะ เข้าช่วยเหลือทีค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *