จีนบุ ก ตลาดทุเรียน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ(สคต. / ทูตพาณิชย์) ณ กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว)รายงานโดยระบุว่านางกิ่งแก้ว จันทะลังสี ผู้อำนวยการบริษัท บอลิคำไซ การฟาร์มพัฒนาส่งเสริมกสิกรรม จำกัด กล่าวว่า เนื่องจากที่ผ่านมามีสินค้าต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาใน สปป.ลาว เป็นจำนวนมากทำให้เกิดการแข่งขันค่อนข้างสูงจึงตัดสินใจทำธุรกิจผลิตสินค้าเกษตรตามแนวทางการส่งเสริมของพรรคและรัฐบาลสปป.ลาวที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนและประเทศชาติเพื่อส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะจีน

ช่วง6เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าการนำเข้าทุเรียนจากต่างประเทศของจีนสูงถึง1.6พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ73จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนใหญ่นำเข้าจากไทย มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ในอนาคตคาดว่า สปป.ลาวและเวียดนามจะส่งออกทุเรียนไปต่างประเทศเช่นกันโดยมีจีนเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในโลกรองรับสาเหตุที่ทำให้การส่งออกทุเรียนของสปป.ลาวเติบโต เนื่องจากสปป.ลาว มีข้อตกลงการค้าเสรี(FTA) กับหลายประเทศโดยได้ยกเลิกการเก็บภาษีนำเข้าจาก16ประเทศ เช่น จีน อิตาลี นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น อินเดียเป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เองก็มีตลาดจีนรองรับแล้วสำหรับพันธุ์ทุเรียนและขนุนที่ใช้ปลูกจะนำเข้าจากต่างประเทศโดยได้ปลูกไปแล้วบางส่วนคาดจะสามารถส่งออกทุเรียนได้ในปี 2567 ปัจจุบัน สปป.ลาว มีพื้นที่ปลูกทุเรียนที่แขวงจำปาสักโดยเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองและหมอนทองโดยเริ่มมีนักลงทุนชาวจีนขอสัมปทานที่ดินจากรัฐบาลเพื่อปลูกทุเรียนประมาณ 20,000 – 30,000 ไร่

สคต.เวียงจันทน์ ระบุว่า ปัจจุบัน สปป.ลาว เริ่มทำการเกษตรมากขึ้นเพื่อลดการนำเข้าประกอบกับรัฐบาลต้องการสนับสนุนให้หันมาประกอบอาชีพในประเทศ ทั้งนี้ สปป.ลาว ยังมีพื้นที่อีกจำนวนมากที่สามารถทำการเกษตรจึงเป็นช่องทางหนึ่งให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน โดยเฉพาะจีนที่เข้ามาขอสัมปทานซึ่งในอนาคตอาจจะกระทบกับการส่งออกสินค้าเกษตรจากไทยหลาย ๆ รายการได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กล้วย ทุเรียน พืชผักทางการเกษตร

ขอขอบคุณแหล่งที่มา
https://bit.ly/3qMUD8v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *